Please set your Main Menu on the Appearance > Menus page. For more information please read the documentation.

Hur man gör affärer i Sverige

I Sverige är affärsfolket ganska direkta av sig. Det är ärliga och kommer endast acceptera ett kontrakt om de känner att det är något de kommer klara av. Det finns flera fördelar att göra affärer i Sverige, att arbeta med svenskar är en av dem. Men sedan finns det en annan sida och det är att lagarna i Sverige är väldigt bra vilket göra att man kan känna sig trygg när man gör affärer i det här landet.

Typiska svenska beteenden när det kommer till att göra affärer

Danskarna brukar göra sig roliga över svenskarna när det kommer till att göra affärer. Det har alltid funnits någon form av rivalitet mellan nationerna och det finns stunder då svenskarna gör sig roliga över danskarna också. Men just när det kommer till att göra affärer menar danskarna att svenskar är mesiga i jämförelse med danskar. Svenskar ska fundera, överlägga, diskutera och sedan kan de komma till ett beslut. När detta väl är satt är svenskar dock väldigt effektiva, men danskarna menar att de accepterar en affär först, sen löser de hur de ska fixa sin del av avtalet.

Lagar och regler som man måste följa i Sverige

Det finns otroligt många lagar och regler för den som vill starta ett företag i Sverige men det är inte något negativt. I Sverige finns lagarna främst för att skydda människor, inte skada dem eller deras företag. Det ska dessutom vara lönsamt att driva Sverige framåt och därför har det blivit mycket populärt att politikerna försöker driva frågor som gör det enklare för mindre företag och liknande verksamheter. Man kan alltid registrera ett bolag och sedan ta bort det om man känner att företagsklimatet i Sverige inte var det man hade tänkt sig. De flesta tjänsterna för att starta och stänga ner företag finns idag på nätet.