Please set your Main Menu on the Appearance > Menus page. For more information please read the documentation.

Jämställdhet är viktigt på den svenska marknaden

Det här är ett ämne som är känt över hela världen och det diskuteras hett överallt. Det är svårt att säga vilken väg som är rätt att gå för att göra affärsvärlden mer jämställd och ge kvinnor samma rättigheter och löner som män. Men i Sverige har de kommit en lång bit på vägen. Det ska dock nämnas att det är långt ifrån klart och det finns delade meningar om hur man ska ta sig dit.

Kvotering är kanske ett illa måste för att få in kvinnor på poster som ofta är mansdominerade

Kvotering är ett ämne som ofta skapar hetsiga diskussioner både runt matbordet som i politiska debatter. Det är svårt att säga om det här är en bra väg att gå men det fyller i alla fall en funktion, det skyndar nämligen på en process som i dagsläget tar alldeles för lång tid.

Lika löner enligt avtal

Många företag följer de lagar och regler som facken varit med och skapat. Känner man att man blivit fel bemött så kan man alltid vända sig till dem och få hjälp med att föra sin fråga framåt. Dock är det väldigt vanligt numera att det som står i kollektivavtalen är det som gäller och det finns inte mycket att diskutera med än det.

Kvinnor har tagit upp kampen om rättvisa löner och bedömningar

En stark faktor till att utveckling går såhär i Sverige är för att kvinnor har fått möjligheten att gå i skolan, har fått möjlighet att jobba och försörja sina familjer och då blir det extremet tydligt för dem att det inte är helt och hållet rättvist på arbetsmarknaden. Det är dock ett av de mest jämställda länderna i hela världen och det är inte dåligt för att vara ett så litet land med så få invånare, eller så kanske det är det som gjort det enklare.